doorטופס 4 הוא אחד האישורים הסופיים בתהליך הבנייה. כאשר בונים מבנה חדש או מבצעים שיפוצים מאסיביים נדרשים היתרי בנייה ואישורים רבים מהרשויות השונות. טופס ארבע לחיבור מערכות חשמל ומים, וכן תעודת גמר- טופס אכלוס, אלו האישורים הסופיים בתהליך הבירוקראטי הארוך והמסובך.

הרשות המקומית מעניקה את טופס האכלוס לאחר שבדקה את המבנה בהתאם לפרמטרים רבים כמו כשירות למגורים, חיבור לתשתיות חשמל, טלפון, מים כבלים ועוד.

כיום - נדרש תיאום מול עשרות גורמים בשלבים שונים של הפרויקט.

נתוני הסטטיסטיקה מלמדים בשנים האחרונות מתגברות התלונות נגד חברות קבלניות וקבלנים פרטיים המתקשים לספק ללקוחותיהם טופס ארבע  המאפשר את האכלוס בפרויקט ואת החיבור לתשתיות העירוניות השונות, לחשמל, לגז, לכבלים ועוד.

משקיעי נדל"ן רבים מתלוננים כי אינם יכולים לממש את השקעתם בשל עיכובים וסחבת בירוקרטית בקבלת טופס ארבע.