planning

בתיאום ותכנון צריך להיות בעל מומחיות רבה וניסיון. מדובר על דרישה לידע נרחב ושליטה בחידושים השונים בתחום ובענפים שונים הקשורים לפרויקטים שונים, החל ממיזוג אוויר ועד כבישים. הידע הרב מאפשר לדעת מה הן העלויות הסבירות לתחומים השונים ומתי קיים ניסיון לעלות מחיר בלי סיבה. כמו כן, יהיה אפשרי לצפות מראש בעיות שונות בפרויקט עוד משלב הראשוני שבו. האחראים על תיאום ותכנון של הפרויקט דואגים לשליטה על כל הזרועות השונות שבפרויקט.
במסגרת תיאום תכנון של הפרויקט אנו דואגים בעת כל שלבי הפרויקט לתיאום בין הזרועות השונות. החל מהשלבים הראשוניים של אפיון הפרויקט וקבלת אישורים מן הגורמים המתאימים ועד לשלב הסופי של הפרויקט המוגמר.
תיאום ותכנון באופן מקצועי ועל ידי גורם בעל ניסיון בתחום, מסייע לפרויקט להצליח ולשלבים השונים להתבצע תוך עמידה בלוחות הזמנים ובתקציבים. בעיות בשלבי תיאום ותכנון שונים עלולים לגרום לעיכובים ולהוצאות כספיות מרובות, ופנייה אל גורם מקצועי יכולה למנוע מצב כזה.

מקצוענות ופרימת סבך הבירוקרטיה מאפשרת לנו לפעול ביעילות בפרויקטים השונים ולתת מענה לבעיות שונות באופן מיידי.
אנו פועלים בשטח כך שברגע המתאים מגיע בעל המקצוע המתאים. תיאום תכנון מטעמנו מספק את האפשרות לסמוך שבחינת הבעיות השונות בפרויקט יהיו בזמן אמת , בשלביו השונים של הפרויקט נתאם בין הגורמים כולם למען הצלחת הפרויקט ובשילוב של דאגה לצרכיי המזמין.
תיאום תכנון כולל קביעת פרוגראמה לתכנון, קביעת שיטות ביצוע, גיבוש ואפיון הפרויקט.


• ניהול צוות התכנון עבור הוצאת ההיתרים המתאימים לפרויקט.
• ניהול צוות היועצים עבור הפקת מכרז לבחירת קבלן.
• קביעת קריטריונים לבחירת קבלנים או ספקים
• ביצוע מו"מ ועריכת חוזים עם ספקים נבחרים